جمعه, 24 آذر,1396 - شنبه, 25 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان کسری(شایلی سابق) نوشهر

نقشه هتل کسری(شایلی سابق)

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 1 بزرگسال

ریال900,000

آپارتمان یک خوابه آپارتمان یک خوابه 1 بزرگسال

ریال1,350,000

آپارتمان دو خوابه آپارتمان دو خوابه 1 بزرگسال

ریال1,500,000